Административно- стопански блок

 Управител: Д-р Иван Иванов

 • тел.: 0618 / 6 02 60
 • мобилен телефон: 0878 746 490

  Гл.счетоводител: Анелия Захариева

Anelia

 • тел.: 0618 / 6 02 41
 • мобилен телефон: 0878 746 504

  Гл.медицинска сестра: Димитрина Тодорова

 • тел.: 0618 / 6 02 50    
 • мобилен:  0878 746 505 

  СЛУЖБА "ТРЗ и Човешки ресурси"  

 Икономист, труд: Калина Прокопиева 

 • мобилен: 0878 746 154

ikonomist trud 


 Служител, човешки ресурси: Павлина Димитрова

 • тел.: 0618 / 4 22 63  
 • мобилен: 0878 746 166  

choveshki resursi


"Счетоводство"

 • тел.:0618 / 6-07-01/182
 • Касиер: 0618 / 2-22-63,  0618/6-07-01/253

 


СЛУЖБА "Правно осигуряване"

 

Ст. юрисконсулт: Касим Местан

мобилен: 0878 746 155 СЛУЖБА "Информационно осигуряване" 

 Специалист,комп. мрежи и системи: инж.Ирина Иванова  

 • мобилен: 0878 746 153  

informacionno obslujvane


  Организатор,стопански дейности и охрана на труда: 

 • тел.: 0618 / 6 07 01 / 283 
 • мобилен:    

 


  БОЛНИЧНО ХРАНЕНЕ        

 Инструктор, диетично хранене: Цветанка Коева

 • тел.: 0618 / 6 07 01 / 245  
 • мобилен: 0878 746 508  

 Instruktor dietichno hranene