Болнична аптека

МБАЛ «Св.Иван Рилски» ЕООД гр.Горна Оряховица разполага с добре оборудвана болнична аптека, разположена на площ от 170 кв.м. Това е звеното в болницата, което осигурява, съхранява и отпуска по лекарствени листове лекарства, медицински консумативи и санитарно-хигиенни материали, необходими за осъществяване на лечения процес.

 Болничната аптека разполага със специализиран софтуер, свързан с общата информационна система на лечебното заведение, която позволява изписването и остойностяването на лекарствата по История на заболяването на пациентите и се извършва в реално време.


Управител аптека: маг.фарм. Наталия Борзих

 

Контакти

- Служебен телефон Болнична аптека: 0878 746 414