Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014 - 2020 – неонатален слухов скриниг на новородени

 

bebe-sluhove   От 4 години в МБАЛ „Свети Иван Рилски“ е въведен задължителен неонатален слухов скриниг на новородените. Целта е ранно откриване и навременна интервенция при увреден слух на бебетата.

  По статистически данни, на всеки 1000 новородени се раждат 1- 4 глухи деца, а при част от новородените с лека степен на намаление на слуха, в течение на детството се развиват признаци на тежко чуващи деца.

     С провеждането на неонаталния слухов скрининг се дава възможност за навременна диагностика на увреждане на слуха, което е условие за навременно и успешно лечение. Той се провежда в специално обособена стая в Акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ, като се използва неинвазивна и достоверна скринингова апаратура.

    Изследването е бързо, лесно, безболезнено, отнема само няколко минути, най- често докато детето спи, като малък гумен накрайник се поставя в ухото му и апаратът за отоакустични емисии отчита дали то има нормален слух. Не се налага даването на анестезия или друга медикаментозна подготовка на новороденото.

    Преди изследването, майката (бащата /настойник/ близък )следва да бъде информирана за целта на изследването, като подпише „Информирано съгласие за провеждане на слухов скриниг на новородено дете“. Изследването се извършва от лекар специалист – неонатолог, педиатър или УНГ.