Клинични пътеки

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ,

по   които   МБАЛ “Св.Иван РилскиГорна Оряховица” ЕООД   има   сключен   договор   с   РЗОК  гр.   Велико Търново

2018 год.  /01.04.2018 г/

КП №

Наименование на   клинична пътека

Цена

1

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

400

2

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск- без кодове 75.1;75.33 и   75.35

800

3

Оперативни процедури за задържане на бременност

150

4.1

Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността до 13 г.вкл.

170

4.2

Преждевременно прекъсване на бременността : при прекъсване на бременността над 13 г.

280

5

Раждане

700

6

Грижи за здраво новородено дете

200

7

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

800

9

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

900

16

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

350

27

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

2750

29

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация- договаря се за блок 1

520

32

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда-договаря се за блок 2

462

33

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

435

36

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

700

38

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

550

39

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

580

40.1

Диагностика и лечение на бронхиална астма :среднотежък и тежък пристъп при   лица над 18

550

40.2

Диагностика и лечение на бронхиална астма :среднотежък и тежък пристъп при   лица под 18

650

41.1

Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над 18

400

41.2

Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18

500

42.1

Диагностика и лечение  на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18

780

45

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

650

48

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст- договаря се за блок 1

700

49

Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст- договаря се за блок 1

570

50

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза- договаря се за блок 1

730

51

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

3000

52

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив- договаря се за блок 1

850

54

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)- договаря се за блок 1

5500

56

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми- договаря се за блок 1

500

57

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити- договаря се за блок 1

2000

61

Диагностика и лечение на мултипленна склероза- договаря се за блок 1/за лица над 18 години/

650

62

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи- договаря се за блок 1/за лица над 18 години/

400

63

Лечение на епилептичен статус- договаря се за блок 1/за лица над 18 години/

600

64.1

Диагностика и лечение на   миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18

500

67

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

231

68

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт- договаря се за блок 1/за лица над 18 години/

600

69

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт- договаря се за блок 1/за лица над 18 години/

850

70

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит- договаря се за блок 1/за лица над 18 години/ и без код 88.74

1200

71

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво- договаря се за блок 1/за лица над 18 години/ и без код 88.74

605

72

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт- договаря се за блок 1/за лица над 18 години/

600

74

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума- договаря се за блок 1/за лица над 18 години/

920

75

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)- договаря се за блок 1/за лица над 18 години/

1100

76

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания- договаря се за блок 1/за лица над 18 години/без дейностите по т.4,т.9 и т.10 от блок II „Индикации за хоспитализация и лечение “-„   Диагностика и лечениена   , при лица 18 г

700

78.1

Диагностика и лечение  на декомпенсиран захарен диабетпри лица над 18

660

84

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен   пиелонефрит-договаря се за блок 1 и блок 2

500

98

Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром-договаря се без следните кодове по МКБ 10 А01.0;А01.1;А01.2;А01.3;А01.4;А05.1;А05.2; А23.0;А23.1;А23.2;А23.3;А23.8., част А / при лица над 18 г/ и част Б само за блок 1 / при лица под 18 г/

620

100

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е- договаря се без код по МКБ 10- В 15.0 и без блок 3

1100

101

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D- договаря се без код по МКБ 10- В 16.0 и В 16.2 и без блок 3

1277

104

Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения- договаря се без код по МКБ 10- А36;А37;А48;В01.2 и В01.8 /с пневмония и мозъчен оток /

500

106.1

Диагностика и лечение  на токсоалергични реакции при лицанад 18 години

500

106.2

Диагностика и лечение на   токсоалергични реакции при   лица под 18

550

107

Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови

750

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

250

113.1

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип /с мин. болничен престой 48 часа

200

113.2

Диагностика иконсервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с мин.престой   4дни

400

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

2200

115

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

2500

127

Консервативно лечение на съдова   недостатъчност- сключва се само за блок 1 и МКБ кодове   I80.2   и   I82.1

520

130

Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност

300

131

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

410

133

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

273

134

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

249

137

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност

1500

138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

650

139

Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

450

140

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести

150

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани- договаря се за блок 1/за лица над 18 години/; блок 2 се договаря само в условия на спешност

550

160

Нерадикално отстраняване на матката

1100

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

770

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи- договаря се за блок 1 и блок 2 без код 71.71 при деца под 9 г

330

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената- договаря се за блок 1 и блок 2 без код 70.79 при деца под 9 г

806

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

460

166

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

650

169

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

1500

170

Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

6800

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

2800

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

1780

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

2600

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

1100

179

Оперативни процедури върху апендикс- договаря се за блок 1 и блок 2 /за деца до 9 годишна възраст само в условията на спешност/

650

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома - договаря   се за блок 1

650

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство- договаря се за блок 1 и блок 2 с изключение на всички планови операции до   9 годишна възраст и всички планови операции за вродени малформации на деца до 18 годишна възраст, които ще се извършват само в условията на спешност.

500

182

Оперативни процедури при хернии- договаря се само за блок 1

650

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация- договаря   се за блок 1 и блок 2 само   в условията на спешност

700

184

Конвенционална холецистектомия- договаря се за блок 1 и блок 2 /за деца до 9 годишна възраст само в условията на спешност/

1150

185

Лапароскопска холецистектомия- договаря се само за блок 1

950

191.1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18

1000

191.2

Оперативни процедури върху далака при лица под 18- договаря се за кодове 41.43;41.5   може да се изпълнява само в условия на спешност

1500

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции- договаря се за блок 1/за лица над 18 години/

1200

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия- договаря се за блок 1/за лица над 18 години/

300

195

Оперативно лечение при остър перитонит- договаря се за блок 1/за лица над 18 години/

2200

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси- договаря се за блок 1/за лица над 18 години/

1500

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания- договаря се за блок 1/за лица над 18 години/

750

199.1

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания- договаря се за блок 1/за лица над 18 години/

550

199.2

Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания- договаря се за блок 1/за лица над 18 години/

305

205

Тежка черепно - мозъчна травма - консервативно поведение- договаря се за блок 1/за лица над 18 години/

1330

208

Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми- договаря се за блок 1/за лица над 18 години/

400

209

Хирургично лечение при травма на главата- договаря се за блок 1/за лица над 18 години/

1052

216

Спешни състояния в гръдната хирургия- договаря се за блок 1/за лица над 18 години/

550

227

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

863

228

Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията- без процедури   с кодове 86.09 / Друга   инцизия на кожа   и подкожна тъкан /   и 86.22 / Ексцизионно почистване   / дебридмен / на рана, инфекция или   изгаряне- в областта на   главата и шията/ при   деца до 9 години

500

229

Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

300

235

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)- договаря се за блок 1 и бл.2 без лечебно- възстановителните операции при лица до 5 г.

500

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

50

255

Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции

50

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето

54

257

Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/вегетативно състояние

100

258

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централната нервна система

40

259

Физикална тeрапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система

40

260

Физикална тeрапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

60

261

Физикална тeрапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

400

262

Физикална тeрапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

482

263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

330

264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции

482

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

330

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

120

 

Апр №

Наименование на Апр

Цена

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

91

18

Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени болести с малък обем и сложност

250

19

Оперативно отстраняване на катаракта

380

20

Хирургично лечение на глаукома

390

21

Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност- договаря се без кодове 12.14;12.59;12.73;13.65;14.24;14.34;14.35.

150

25

Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

58

26

Амбулаторни хирургични процедури

90

28

Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви

25

29

Поетапна вертикализация и обучение в ходене

100

33

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

12

34

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт- договаря се за блок 1

120

99

„Предсрочно изпълнение на дейностите по КП …“