За пациента

Трябва да постъпя за лечение в болница.
Личният ми лекар или специалистът ме изпращат с талон-направление към избрана от мен болница, която е сключила с РЗОК договор за лечение на съответното заболяване по клинична пътека. Направлението е валидно 30 дни до прегледа в диагностично-консултативния блок на болницата.
При постъпването в лечебното заведение лекарят ме преглежда, обяснява ми диагнозата и обсъжда с мен начина на лечението, както и рисковете, свързани с него.
НЗОК заплаща изцяло лечението ми по клинична пътека, заедно с лекарствата и консумативите, с изключение на някои скъпоструващи консумативи, които са изрично упоменати в алгоритъма на съответната клинична пътека.
За всеки ден болнично лечение заплащам само потребителска такса, определена с министерско постановление съгласно чл. 37 от Закона за здравното осигуруване. Ако се налага да се лекувам в болница повече от 10 дни за една година, не заплащам потребителска такса за престоя си след десетия ден.
Лечението по клинична пътека включва и до два контролни прегледа след изписването ми от болничното заведение.
Трябва да предоставя издадената ми от болницата епикриза на личния си лекар, който ще продължи да наблюдава моето здравословно състояние.

Потребителска такса за оказана извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ не заплащат:

∙ Лица със заболявания, определени по списък към НРД (Приложение № 12 към НРД 2012 за медицинските дейности);
∙ малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството
∙ пострадали при или по повод отбраната на страната
∙ ветерани от войните, военноинвалиди
∙ задържани под стража лица
∙ задържани на основание чл.63 от Закона за Министерството на вътрешните работи
∙ задържани на основание чл.125, ал.1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" или лишени от свобода
∙ социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
∙ лица, настанени в домове по чл.36, ал.3, т.1 от същия правилник
∙ медицински специалисти
∙ пациенти със злокачествени новообразувания
∙ бременни и родилки до 45 дни след раждането
∙ здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност, съгласно Наредбата за медицинската експертиза.

ТАКСА 5,80 ЛВ. (Постановление № 230 от 26 септември 2012 г. за изменение на Постановление № 193 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение)

800x600


Потребителска такса за оказана извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ не заплащат:

∙ Лица със заболявания, определени по списък към НРД (Приложение № 12 към НРД 2012 за медицинските дейности);
∙ малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството
∙ пострадали при или по повод отбраната на страната
∙ ветерани от войните, военноинвалиди
∙ задържани под стража лица
∙ задържани на основание чл.63 от Закона за Министерството на вътрешните работи
∙ задържани на основание чл.125, ал.1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност“ или лишени от свобода
∙ социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
∙ лица, настанени в домове по чл.36, ал.3, т.1 от същия правилник
∙ медицински специалисти
∙ пациенти със злокачествени новообразувания
∙ бременни и родилки до 45 дни след раждането
∙ здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност, съгласно Наредбата за медицинската експертиза.

 

 

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=9B71B835173FEE29DF73093D0C208FA3?idMat=68749   - ТАКСАТА 5,80 ЛВ.

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4