Медикодиагностична клинична лаборатория

Разположение

• Отделението се намира в централния корпус на МБАЛ-Горна Оряховица.

Профил

 

Специалисти

• В отделението работи добре обучен и с необходимата квалификация медицински персонал

-  3 лекари;

-  7 медицински лаборанти;

• Началник отделение е д-р Нина Петкова - 0878 746 223

Nina Petkova


• Старши медицински лаборант Надежда Николаева - 0878 746 204

Nikolaeva


Д-р Марияна Господинова    

Д-р Мариана Казанджиева

Контакти

• Телефони:

- Началник отделение -

- Лекарски кабинет -