Новини

За трети път се увеличават заплатите в МБАЛ за 2019 г.

33За трети път се увеличават заплатите в МБАЛ за 2019 година. От 1 юли на медицинския персонал – лекари, медицински сестри, кинезетерапевти  основните заплати са увеличени с 10%. Ръстът на месечните възнаграждения е заради увеличаването на цените на някои клинични пътеки и положителния финансов резултат на лечебното заведение.

В резултат третото поред увеличение на заплатите, средната брутна работна заплата към август е нараснала с 9% спрямо същия период за миналата година, като за медицинския персонал увеличението е в размер на 13%.

Припомняме, че през януари основните заплати на персонала бяха увеличени във връзка с увеличението на МРЗ в страната на 560 лева, а от 1 април т.г. на лекари, медицински специалисти и кинезитерапевти ежемесечно се начислява допълнително възнаграждение в размер на 70.00 лева във връзка с получена субсидия съгласно договор за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния.