Новини

Д-р Илко Костурков премина престижно обучение в Берлин

80Началникът на Първо вътрешно отделение в МБАЛ в Горна Оряховица д-р Илко Костурков се завърна от престижно обучение по интервенционална ехография в Берлин. Младият гастроентеролог от Горна Оряховица бе един от четиримата българи, които се обучаваха от 4 до 6 април в Берлинското училище по интервенционална ехография под егидата на Европейската асоциация по ултразвук.
 
По думите на д-р Костурков, курсът е оценен изключително високо, както в Европа, така и в Северна Америка, поради което тази година е имало участници от цял свят.
„Сред лекторите бяха президентът на асоциацията проф. Кристиан Янсен, както и много други водещи европейски експерти като д-р Томас Мюлер и проф. Нюмберг“, разказва гастроентерологът.
 
„Курсът се провежда веднъж годишно, като е концентриран в областта на всички инвазивни процедури под ехографски контрол, които са изключително важни за диагностиката на голяма част от доброкачествените и злокачествените новообразувания на коремните органи“.
 
По време на обучението пред курсистите са били направени множество hands-on обучения за извършване на чернодробни биопсии под ехографски контрол, демонстрирани са дренажни техники по метода Слайдингер и едноетапно, които методи са животоспасяващи при тежки животозастрашаващи ситуации, свързани с хепато-билиарната система и други коремни органи.
 
„С този курс завършихме напълно цикъла по конвенционална и интервенционална ехография, което ни дава възможност да работим рутинно всички изследвания – диагностични и терапевтични, свързани с черен дроб, панкреас и коремни органи“, обяснява д-р Костурков.
 
„В отделението имаме пълен набор от медицинска апаратура и консумативи за извършването на горепосочените изследвания. През последната половин година извършваме рутинно биопсия на черен дроб и панкреас и към момента имаме 100 % успеваемост при извършените манипулации. Освен това за отдиференциране на доброкачествените от злокачествените лезии използваме контраст-усилена ехография – неинвазивен метод, който има точност и качества, сравними с КТ и ЯМР при диагностично уточняване, но е напълно безвреден за пациента. Това дава възможност за диагностика и стадиране на пациенти с онкологични заболявания или новодиагностициране на такива“, допълва още гастроентерологът.
 
Той припомня, че през последният месец в Първо вътрешно отделение е въведено рутинно и високоспециализираното неинвазивно изследване Фиброскан, което регистрира степента на омазняване и натрупване на фиброза в черния дроб.
 
„По този начин обхващаме напълно цялата патология, свързана с черен дроб, панкреас и други коремни органи на изключително високо ниво, което дава възможност на пациентите да получат услуга, за която доскоро задължително пътуваха до университетски болници“.