Новини

Нов уред увеличава точността на томографските изследвания в МБАЛ

45От месец насам ръчното въвеждане на контрастно вещество при компютър-томографските изседвания в отделението по Обрзна диагностика в болницата в Горна Оряховица бе заменено с болусно такова. Закупен бе инжектор, който оптимизира процеса, ускорявайки го и увеличавайки информативността му при интерпретиране на находките.
"Компютърната томография е образен метод за диагностика, който използва рентгенови лъчи и компютърна обработка за да се получи триизмерен образ на различните структури и органи в човешкото тяло. Инжектирането на контрастна материя значително повишава диагностичните възможности при изследването – условие за успешно и навременно лечение на пациентите, обяснява д-р Галя Дачева, началник на отделението.
Преди закупуването на инжектор от най- висок клас, контрастното вещество се въвеждаше ръчно и скенирането беше еднофазово. С новото устройство контрастното вещество се въвежда при зададена скорост и време, предварително заложени в т. нар. Протоколи, в зависимост от обекта на изследване, посочва още д-р Дачева.
По думите й, целта е да се разграничат контрастните фази:
1.Артериална – първите 20-30 секунди, през която се изпълват и обективират артериите.
2.Венозна – след 40-60 сек. апаратът скенира отново същата област, за да изолира вече венозната система. 3.Късна фаза – 180 сек. след началото на изследването – когато контраста се екскретира и пикочната система става добре видима.
"Предимствата на това трифазово изследване са много: откриване на огнищни образувания в паренхимни органи (черен дроб, бъбреци, далак, мозък), оценка на локалното разпространение на тумори и метастази вкл. оценка на операбилността им, като откриването на тези патологични промени в органите става възможно поради различното натрупване на контраст в болните тъкани , защото са по-добре кръвоснабдени. Чрез използвания метод може да се направи точна оценка на органите на гръдния кош, коремната кухина и малкия таз при спешни състояния, политравми, остър хирургичен корем и инсулт. Друго предимство на използвания апарат е, че с възможното вече двуфазово изследване се извършват и ангиографии на съдовете на мозъка – може да се проследи качеството на стените им и състоянието на техния лумен. Могат да се откриват малформации, аневризми, туморни процеси от първичен или вторичен произход – състояния, повечето от които изискват спешна намеса, касаеща живота и бъдещето на пациента.Открити навреме и лекувани адекватно, те намаляват риска от инвалидизиране", обяснява още д-р Дачева.
Модерното устройство, качествените контрастни вещества, както и прецизността на обучения медицински персонал в отделението са гаранция за безопасността и високата информативност на диагностично изследване.
Пациентите могат да се изследват чрез новия метод както безплатно / с направление, което поема здравната каса/, така и със заплащане по утвърдения ценоразпис на лечебното заведение.