Новини

Поредното успешно протезиране на пациент с онкологично заболяване на храносмилателната система

2-7Поредното успешно протезиране на пациент с онкологично заболяване на храносмилателната система бе извършено в МБАЛ- Горна Оряховица.
 
В случая се касаеше за стеноза в зоната на връзката между стомаха и дванадесетопръстника. При въпросния пациент поставянето на дуоденалната протеза е наложително поради абсолютна невъзможност за приемане на храни и течности – след процедурата това вече е възможно без никакви оплаквания от страна на пациента, обясни гастроентерологът д-р Илко Костурков, извършил иновативната процедура.
 
"Този вид стентирания се използват при пациенти с доказани онкологични заболявания с цел облекчаване на страданията им или като мост към хирургия. Третият вариант при който се предприема подобно протезиране е, за да се даде възможност на пациента за провеждане на лъче- и химиотерапия при показания от онкологична комисия.", посочи още той.
За извършването на тази процедура е необходимо оборудване от висок клас , както и наличието на т.нар. C рамо – специфичен рентгенов апарат, определящ правилното позициониране на гореописания стент.Болницата в Горна Оряховица разполага с такава модерна апаратура, както и от екип от специалисти, преминали необходимото обучение и със сертификати.
Запушването на изхода на стомаха е претерминално усложнение на напреднали злокачествени заболявания на панкреаса, стомаха и дванадесетопръстника. Пациентите с обструкция на стомашния изход изпитват неразрешимо гадене, повръщане и анорексия, което на свой ред може да причини електролитен дисбаланс, дехидратация и недохранване. Освен това тези пациенти са изложени на постоянен риск от аспирация и пневмония.
Основната цел на лечението е облекчаване на обструктивните симптоми, като по този начин се подобрява качеството на живот. Въпреки че хирургическата гастроеюностомия със или без гастректомия е традиционният метод за палиативно лечение, много пациенти не са подходящи за байпасна операция поради лошо медицинско състояние при първоначална оценка. Нещо повече, то води до значителна степен на заболеваемост и смъртност и е свързано с постоянно или забавено облекчаване на симптомите и продължителен болничен престой. Нехирургичното облекчаване чрез дренаж през назогастрална сонда или гастростомия прави малко за подобряване на качеството на живот на пациента. Поставянето на саморазширяващи се метални стентове е утвърдена възможност за лечение при пациенти със злокачествена билиарна и езофагеална обструкция.
"Напоследък стентовете все повече се използват за лечение на злокачествена гастродуоденална обструкция, като при повечето пациенти се постига успешна палиация. Предимствата на поставянето на гастродуоденален стент пред хирургичната палиация включват по-бързо изпразване на стомаха, по-малко усложнения и подобрено качество на живот", посочва д-р Илко Костурков.