Проекти в процес на реализация

Министерството на здравеопазването стартира изпълнението на проект BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

 Министерството на здравеопазването стартира изпълнението на проект BG16RFOP001-9.001-0002  „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

 

Министерството на здравеопазването стартира изпълнението…

Още от: Министерството на здравеопазването стартира изпълнението на проект BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Сключен договор по проект № BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ - Ремонтнаинтензивенсектор в Трето вътрешно отделение в МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица“ ЕООД, финансиран по Оперативна програма „Р

Сключен договор по проект № BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ - Ремонтнаинтензивенсектор в Трето вътрешно отделение в МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица“ ЕООД, финансиран по Оперативна програма „Р
 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

 

Стартира изпълнение на проект №…

Още от: Сключен договор по проект № BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ - Ремонтнаинтензивенсектор в Трето вътрешно отделение в МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица“ ЕООД, финансиран по Оперативна програма „Р