Обществени поръчки

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група 04.09.2018г. 227
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 13.07.2018г. 182
Доставка на медицинска апаратура чрез събиране на оферти с обява 19.03.2018г. 574
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на лечебното заведение 08.03.2018г. 1638
Пряко договаряне за сключване на договор за доставка на природен газ 27.10.2017г. 462
Процедура по избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група 05.10.2017г. 489
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 05.07.2017г. 583
Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.05.2017г. 654
Закупуване на компютърна томографска система (скенер) 27.04.2017г. 1894
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.04.2017г. 1392
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица” ЕООД чрез публично състезание 20.10.2016г. 826
Закупуване на медицинска техника за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД чрез публично състезание 29.08.2016г. 1825
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 17.05.2016г. 1168
Обществена поръчка "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия" за 12 месеца 30.12.2015г. 1682
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет на дейност: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца 10.12.2015г. 915
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на дезинфектанти" за периода 2015/2016 г. 16.11.2015г. 1271
Открита процедура "Избор на доставчик на електрическа енергия 01.09.2015г. 1622
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ „Св. Ив.Рилски” ЕООД, гр.Горна Оряховица за 2015/2016 год.” 13.05.2015г. 1558
Обобщена информация по чл.44, ал.10 от ЗОП за 2014 г. 16.03.2015г. 1064
Публична покана за избор на изпълнител за ОП с предмет: изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, облекла и одеала 01.10.2014г. 1102