Обществени поръчки

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Пряко договаряне за сключване на договор за доставка на природен газ 27.10.2017г. 23
Процедура по избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група 05.10.2017г. 72
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 05.07.2017г. 174
Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.05.2017г. 288
Закупуване на компютърна томографска система (скенер) 27.04.2017г. 1070
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.04.2017г. 794
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица” ЕООД чрез публично състезание 20.10.2016г. 442
Закупуване на медицинска техника за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД чрез публично състезание 29.08.2016г. 1451
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 17.05.2016г. 758
Обществена поръчка "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия" за 12 месеца 30.12.2015г. 1308
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет на дейност: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца 10.12.2015г. 581
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на дезинфектанти" за периода 2015/2016 г. 16.11.2015г. 844
Открита процедура "Избор на доставчик на електрическа енергия 01.09.2015г. 1211
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ „Св. Ив.Рилски” ЕООД, гр.Горна Оряховица за 2015/2016 год.” 13.05.2015г. 1001
Обобщена информация по чл.44, ал.10 от ЗОП за 2014 г. 16.03.2015г. 793
Публична покана за избор на изпълнител за ОП с предмет: изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, облекла и одеала 01.10.2014г. 738
Открита процедура по ЗОП за избор на фирма за доставка на хранителни продукти 01.10.2014г. 1065
Обществена поръчка „Доставка на лекарствени продукти” 2014 г. 01.10.2014г. 1055
Обществена поръчка „Доставка на медицински консумативи” 2014 г. 01.10.2014г. 832
Публична покана за избор на изпълнител за ОП с предмет: доставка на препарати за почистване и дезинфекция 01.10.2014г. 767