Обществени поръчки

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Доставка на медицинска апаратура чрез събиране на оферти с обява 19.03.2018г. 95
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на лечебното заведение 08.03.2018г. 237
Пряко договаряне за сключване на договор за доставка на природен газ 27.10.2017г. 114
Процедура по избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група 05.10.2017г. 183
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 05.07.2017г. 274
Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.05.2017г. 372
Закупуване на компютърна томографска система (скенер) 27.04.2017г. 1313
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.04.2017г. 970
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица” ЕООД чрез публично състезание 20.10.2016г. 567
Закупуване на медицинска техника за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД чрез публично състезание 29.08.2016г. 1551
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 17.05.2016г. 894
Обществена поръчка "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия" за 12 месеца 30.12.2015г. 1411
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет на дейност: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца 10.12.2015г. 670
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на дезинфектанти" за периода 2015/2016 г. 16.11.2015г. 981
Открита процедура "Избор на доставчик на електрическа енергия 01.09.2015г. 1332
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ „Св. Ив.Рилски” ЕООД, гр.Горна Оряховица за 2015/2016 год.” 13.05.2015г. 1180
Обобщена информация по чл.44, ал.10 от ЗОП за 2014 г. 16.03.2015г. 863
Публична покана за избор на изпълнител за ОП с предмет: изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, облекла и одеала 01.10.2014г. 866
Открита процедура по ЗОП за избор на фирма за доставка на хранителни продукти 01.10.2014г. 1172
Обществена поръчка „Доставка на лекарствени продукти” 2014 г. 01.10.2014г. 1169