Обществени поръчки

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Доставка на хранителни продукти по 6 /шест/ обособени позиции 11.06.2020г. 233
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия по 3 /три/ обособени позиции 17.03.2020г. 1039
Доставка на природен газ за отопление на сградата на лечебното заведение, за срок от 3 години 10.10.2019г. 328
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за 2020 година 03.10.2019г. 795
Доставка на хляб, тестени изделия и консерви 11.07.2019г. 843
Доставка на хранителни продукти чрез събиране на оферти с обява 18.06.2019г. 1115
Открита процедура за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия 11.03.2019г. 2237
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група 04.09.2018г. 1328
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 13.07.2018г. 1162
Доставка на медицинска апаратура чрез събиране на оферти с обява 19.03.2018г. 1931
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на лечебното заведение 08.03.2018г. 2925
Пряко договаряне за сключване на договор за доставка на природен газ 27.10.2017г. 1336
Процедура по избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група 05.10.2017г. 1387
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 05.07.2017г. 1384
Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.05.2017г. 1146
Закупуване на компютърна томографска система (скенер) 27.04.2017г. 3389
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.04.2017г. 2554
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица” ЕООД чрез публично състезание 20.10.2016г. 1340
Закупуване на медицинска техника за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД чрез публично състезание 29.08.2016г. 2512
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 17.05.2016г. 1694