Обществени поръчки

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 13.07.2018г. 43
Доставка на медицинска апаратура чрез събиране на оферти с обява 19.03.2018г. 352
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на лечебното заведение 08.03.2018г. 1269
Пряко договаряне за сключване на договор за доставка на природен газ 27.10.2017г. 240
Процедура по избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група 05.10.2017г. 295
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 05.07.2017г. 390
Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.05.2017г. 477
Закупуване на компютърна томографска система (скенер) 27.04.2017г. 1542
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.04.2017г. 1187
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица” ЕООД чрез публично състезание 20.10.2016г. 695
Закупуване на медицинска техника за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД чрез публично състезание 29.08.2016г. 1673
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 17.05.2016г. 1020
Обществена поръчка "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия" за 12 месеца 30.12.2015г. 1528
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет на дейност: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца 10.12.2015г. 786
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на дезинфектанти" за периода 2015/2016 г. 16.11.2015г. 1119
Открита процедура "Избор на доставчик на електрическа енергия 01.09.2015г. 1456
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ „Св. Ив.Рилски” ЕООД, гр.Горна Оряховица за 2015/2016 год.” 13.05.2015г. 1347
Обобщена информация по чл.44, ал.10 от ЗОП за 2014 г. 16.03.2015г. 956
Публична покана за избор на изпълнител за ОП с предмет: изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, облекла и одеала 01.10.2014г. 988
Открита процедура по ЗОП за избор на фирма за доставка на хранителни продукти 01.10.2014г. 1281