Обществени поръчки

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Доставка на хранителни продукти по 6 /шест/ обособени позиции 11.06.2020г. 144
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия по 3 /три/ обособени позиции 17.03.2020г. 914
Доставка на природен газ за отопление на сградата на лечебното заведение, за срок от 3 години 10.10.2019г. 246
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за 2020 година 03.10.2019г. 632
Доставка на хляб, тестени изделия и консерви 11.07.2019г. 667
Доставка на хранителни продукти чрез събиране на оферти с обява 18.06.2019г. 902
Открита процедура за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия 11.03.2019г. 2048
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група 04.09.2018г. 1141
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 13.07.2018г. 978
Доставка на медицинска апаратура чрез събиране на оферти с обява 19.03.2018г. 1729
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на лечебното заведение 08.03.2018г. 2736
Пряко договаряне за сключване на договор за доставка на природен газ 27.10.2017г. 1224
Процедура по избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група 05.10.2017г. 1219
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 05.07.2017г. 1252
Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.05.2017г. 1056
Закупуване на компютърна томографска система (скенер) 27.04.2017г. 3187
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.04.2017г. 2339
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица” ЕООД чрез публично състезание 20.10.2016г. 1246
Закупуване на медицинска техника за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД чрез публично състезание 29.08.2016г. 2430
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 17.05.2016г. 1598