Обществени поръчки

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група 04.09.2018г. 174
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 13.07.2018г. 153
Доставка на медицинска апаратура чрез събиране на оферти с обява 19.03.2018г. 511
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на лечебното заведение 08.03.2018г. 1573
Пряко договаряне за сключване на договор за доставка на природен газ 27.10.2017г. 392
Процедура по избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група 05.10.2017г. 445
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 05.07.2017г. 534
Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.05.2017г. 610
Закупуване на компютърна томографска система (скенер) 27.04.2017г. 1800
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.04.2017г. 1340
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица” ЕООД чрез публично състезание 20.10.2016г. 791
Закупуване на медицинска техника за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД чрез публично състезание 29.08.2016г. 1784
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 17.05.2016г. 1130
Обществена поръчка "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия" за 12 месеца 30.12.2015г. 1644
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет на дейност: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца 10.12.2015г. 875
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на дезинфектанти" за периода 2015/2016 г. 16.11.2015г. 1226
Открита процедура "Избор на доставчик на електрическа енергия 01.09.2015г. 1580
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ „Св. Ив.Рилски” ЕООД, гр.Горна Оряховица за 2015/2016 год.” 13.05.2015г. 1505
Обобщена информация по чл.44, ал.10 от ЗОП за 2014 г. 16.03.2015г. 1035
Публична покана за избор на изпълнител за ОП с предмет: изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, облекла и одеала 01.10.2014г. 1069