Обществени поръчки

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Открита процедура за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия 11.03.2019г. 243
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група 04.09.2018г. 262
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 13.07.2018г. 205
Доставка на медицинска апаратура чрез събиране на оферти с обява 19.03.2018г. 631
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на лечебното заведение 08.03.2018г. 1701
Пряко договаряне за сключване на договор за доставка на природен газ 27.10.2017г. 522
Процедура по избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група 05.10.2017г. 528
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 05.07.2017г. 617
Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.05.2017г. 685
Закупуване на компютърна томографска система (скенер) 27.04.2017г. 1986
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.04.2017г. 1429
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица” ЕООД чрез публично състезание 20.10.2016г. 853
Закупуване на медицинска техника за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД чрез публично състезание 29.08.2016г. 1867
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 17.05.2016г. 1203
Обществена поръчка "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия" за 12 месеца 30.12.2015г. 1718
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет на дейност: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца 10.12.2015г. 955
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на дезинфектанти" за периода 2015/2016 г. 16.11.2015г. 1308
Открита процедура "Избор на доставчик на електрическа енергия 01.09.2015г. 1664
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ „Св. Ив.Рилски” ЕООД, гр.Горна Оряховица за 2015/2016 год.” 13.05.2015г. 1614
Обобщена информация по чл.44, ал.10 от ЗОП за 2014 г. 16.03.2015г. 1095