Обществени поръчки

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Доставка на хляб, тестени изделия и консерви 11.07.2019г. 76
Доставка на хранителни продукти чрез събиране на оферти с обява 18.06.2019г. 167
Открита процедура за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия 11.03.2019г. 1032
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група 04.09.2018г. 416
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 13.07.2018г. 307
Доставка на медицинска апаратура чрез събиране на оферти с обява 19.03.2018г. 842
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на лечебното заведение 08.03.2018г. 1889
Пряко договаряне за сключване на договор за доставка на природен газ 27.10.2017г. 686
Процедура по избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група 05.10.2017г. 637
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 05.07.2017г. 739
Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.05.2017г. 800
Закупуване на компютърна томографска система (скенер) 27.04.2017г. 2245
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.04.2017г. 1552
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица” ЕООД чрез публично състезание 20.10.2016г. 974
Закупуване на медицинска техника за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД чрез публично състезание 29.08.2016г. 1999
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 17.05.2016г. 1332
Обществена поръчка "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия" за 12 месеца 30.12.2015г. 1869
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет на дейност: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца 10.12.2015г. 1074
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на дезинфектанти" за периода 2015/2016 г. 16.11.2015г. 1429
Открита процедура "Избор на доставчик на електрическа енергия 01.09.2015г. 1770