Обществени поръчки

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Открита процедура за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия 11.03.2019г. 591
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група 04.09.2018г. 314
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 13.07.2018г. 247
Доставка на медицинска апаратура чрез събиране на оферти с обява 19.03.2018г. 701
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на лечебното заведение 08.03.2018г. 1773
Пряко договаряне за сключване на договор за доставка на природен газ 27.10.2017г. 613
Процедура по избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група 05.10.2017г. 580
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 05.07.2017г. 668
Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.05.2017г. 732
Закупуване на компютърна томографска система (скенер) 27.04.2017г. 2084
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.04.2017г. 1489
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица” ЕООД чрез публично състезание 20.10.2016г. 913
Закупуване на медицинска техника за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД чрез публично състезание 29.08.2016г. 1928
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 17.05.2016г. 1257
Обществена поръчка "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия" за 12 месеца 30.12.2015г. 1774
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет на дейност: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца 10.12.2015г. 1006
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на дезинфектанти" за периода 2015/2016 г. 16.11.2015г. 1360
Открита процедура "Избор на доставчик на електрическа енергия 01.09.2015г. 1710
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ „Св. Ив.Рилски” ЕООД, гр.Горна Оряховица за 2015/2016 год.” 13.05.2015г. 1687
Обобщена информация по чл.44, ал.10 от ЗОП за 2014 г. 16.03.2015г. 1143