Обществени поръчки

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Доставка на природен газ за отопление на сградата на лечебното заведение, за срок от 3 години 10.10.2019г. 92
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за 2020 година 03.10.2019г. 169
Доставка на хляб, тестени изделия и консерви 11.07.2019г. 331
Доставка на хранителни продукти чрез събиране на оферти с обява 18.06.2019г. 368
Открита процедура за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия 11.03.2019г. 1477
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група 04.09.2018г. 695
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 13.07.2018г. 511
Доставка на медицинска апаратура чрез събиране на оферти с обява 19.03.2018г. 1209
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на лечебното заведение 08.03.2018г. 2232
Пряко договаряне за сключване на договор за доставка на природен газ 27.10.2017г. 943
Процедура по избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група 05.10.2017г. 751
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 05.07.2017г. 861
Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.05.2017г. 904
Закупуване на компютърна томографска система (скенер) 27.04.2017г. 2668
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.04.2017г. 1807
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица” ЕООД чрез публично състезание 20.10.2016г. 1097
Закупуване на медицинска техника за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД чрез публично състезание 29.08.2016г. 2247
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 17.05.2016г. 1440
Обществена поръчка "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия" за 12 месеца 30.12.2015г. 2194
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет на дейност: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца 10.12.2015г. 1175