Обществени поръчки

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия по 3 /три/ обособени позиции 17.03.2020г. 124
Доставка на природен газ за отопление на сградата на лечебното заведение, за срок от 3 години 10.10.2019г. 131
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за 2020 година 03.10.2019г. 321
Доставка на хляб, тестени изделия и консерви 11.07.2019г. 438
Доставка на хранителни продукти чрез събиране на оферти с обява 18.06.2019г. 511
Открита процедура за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия 11.03.2019г. 1647
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група 04.09.2018г. 831
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 13.07.2018г. 671
Доставка на медицинска апаратура чрез събиране на оферти с обява 19.03.2018г. 1378
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на лечебното заведение 08.03.2018г. 2363
Пряко договаряне за сключване на договор за доставка на природен газ 27.10.2017г. 1026
Процедура по избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група 05.10.2017г. 855
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 05.07.2017г. 940
Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.05.2017г. 946
Закупуване на компютърна томографска система (скенер) 27.04.2017г. 2826
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.04.2017г. 1946
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица” ЕООД чрез публично състезание 20.10.2016г. 1139
Закупуване на медицинска техника за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД чрез публично състезание 29.08.2016г. 2323
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 17.05.2016г. 1484
Обществена поръчка "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия" за 12 месеца 30.12.2015г. 2312