Обществени поръчки

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Доставка на природен газ за отопление на сградата на лечебното заведение, за срок от 3 години 10.10.2019г. 55
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за 2020 година 03.10.2019г. 125
Доставка на хляб, тестени изделия и консерви 11.07.2019г. 235
Доставка на хранителни продукти чрез събиране на оферти с обява 18.06.2019г. 296
Открита процедура за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия 11.03.2019г. 1362
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група 04.09.2018г. 589
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 13.07.2018г. 397
Доставка на медицинска апаратура чрез събиране на оферти с обява 19.03.2018г. 1133
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на лечебното заведение 08.03.2018г. 2153
Пряко договаряне за сключване на договор за доставка на природен газ 27.10.2017г. 865
Процедура по избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група 05.10.2017г. 710
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 05.07.2017г. 829
Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.05.2017г. 869
Закупуване на компютърна томографска система (скенер) 27.04.2017г. 2572
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.04.2017г. 1723
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица” ЕООД чрез публично състезание 20.10.2016г. 1055
Закупуване на медицинска техника за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД чрез публично състезание 29.08.2016г. 2152
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 17.05.2016г. 1404
Обществена поръчка "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия" за 12 месеца 30.12.2015г. 2115
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет на дейност: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца 10.12.2015г. 1144