Обществени поръчки

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Процедура по избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група 05.10.2017г. 22
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 05.07.2017г. 133
Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.05.2017г. 221
Закупуване на компютърна томографска система (скенер) 27.04.2017г. 961
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.04.2017г. 679
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица” ЕООД чрез публично състезание 20.10.2016г. 364
Закупуване на медицинска техника за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД чрез публично състезание 29.08.2016г. 1367
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 17.05.2016г. 660
Обществена поръчка "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия" за 12 месеца 30.12.2015г. 1216
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет на дейност: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца 10.12.2015г. 521
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на дезинфектанти" за периода 2015/2016 г. 16.11.2015г. 741
Открита процедура "Избор на доставчик на електрическа енергия 01.09.2015г. 1109
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ „Св. Ив.Рилски” ЕООД, гр.Горна Оряховица за 2015/2016 год.” 13.05.2015г. 891
Обобщена информация по чл.44, ал.10 от ЗОП за 2014 г. 16.03.2015г. 753
Публична покана за избор на изпълнител за ОП с предмет: изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, облекла и одеала 01.10.2014г. 644
Открита процедура по ЗОП за избор на фирма за доставка на хранителни продукти 01.10.2014г. 978
Обществена поръчка „Доставка на лекарствени продукти” 2014 г. 01.10.2014г. 959
Обществена поръчка „Доставка на медицински консумативи” 2014 г. 01.10.2014г. 771
Публична покана за избор на изпълнител за ОП с предмет: доставка на препарати за почистване и дезинфекция 01.10.2014г. 695
Публична покана за избор на финансова институция за предоставяне на кредит за оборотни средства 01.10.2014г. 785