Обществени поръчки

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Доставка на природен газ за отопление на сградата на лечебното заведение, за срок от 3 години 10.10.2019г. 14
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за 2020 година 03.10.2019г. 47
Доставка на хляб, тестени изделия и консерви 11.07.2019г. 128
Доставка на хранителни продукти чрез събиране на оферти с обява 18.06.2019г. 200
Открита процедура за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия 11.03.2019г. 1210
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група 04.09.2018г. 486
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 13.07.2018г. 338
Доставка на медицинска апаратура чрез събиране на оферти с обява 19.03.2018г. 1011
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на лечебното заведение 08.03.2018г. 2043
Пряко договаряне за сключване на договор за доставка на природен газ 27.10.2017г. 783
Процедура по избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група 05.10.2017г. 674
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 05.07.2017г. 794
Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.05.2017г. 839
Закупуване на компютърна томографска система (скенер) 27.04.2017г. 2423
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.04.2017г. 1654
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица” ЕООД чрез публично състезание 20.10.2016г. 1015
Закупуване на медицинска техника за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД чрез публично състезание 29.08.2016г. 2096
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 17.05.2016г. 1371
Обществена поръчка "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия" за 12 месеца 30.12.2015г. 2016
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет на дейност: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца 10.12.2015г. 1111