Ценоразпис

Справка в ценоразписа на болницата

Клинични пътеки

Отделение по инфекциозни болести работи по следните клинични пътеки :

 

№  КП

Наименование   на   клинична    пътека

 

98 Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром
100 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е
101 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D
104 Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения

Отделение по инфекциозни болести

Разположение

• Отделението е в централния корпус на МБАЛ-Горна Оряховица, ІI етаж.

Капацитет

• Отделението разполага с 10 легла.

Специалисти

• В отделението работят:

-  2 лекари със специалност инфекциозни болести;

-  6 медицински сестри

-  3 санитари


 

• Началник отделение е д-р Дария Макавеева – специалист по инфекциозни болести - 0878 746 394

Infekciozno lekar


 

• Старша медицинска сестра: Красимира Стефанова – 0878 746 466

Infekciozno Sestra


 

д-р Тодор Михнев – специалист по инфекциозни болести – 0878 746 282

Контакти

• Телефони:

- Началник отделение - 0878 746 394

- Лекарски кабинет -       0618 6 07 01 / 148

- Медицински сестри -   0618 6 07 01 / 263