Отделение по хирургия

На 12 декември 1948 г. се разкрива първото хирургично отделение към тогавшната държавна болница с използване на базата на частната клиника на Д-р Тонков. Отделението е разполагало с 15 легла и в него са работели 3 лекари. През 1958 г. отделението е преместено в настоящата сграда на МБАЛ "Св.Иван Рилски".
Разположено е на третия етаж, с модерно обзаведен операционен блок, ОАИЛ и КДБ към болницата. В отделението са обособени и функционират 4 - сектора:
Травмоортопедичен, Урологичен, Неврохирургичен, Съдовохирургичен.
В отделението се осъществява активно лечение на хирургично болни, оперативни и консервативни методики в областта на жлъчно-чернодробната, коремната, пластичната и спешна хирургия, както и в областта на изброените основно-профилни хирургични специалности. От няколко години е въведена с достатъчно голям обем на дейност миниинвазивната лапароскопска хирургия, трансуретална ендоскопска оперативна дейност, както и артроскопска хирургия. Операционния блок към отделението разполага с 3 операционни зали със съвременно оборудване, отговарящо на медицинските стандарти на съвременно оперативно лечение. В отделението работят 11 лекари, 17 медицински сестри и 5 санитари.

Отделението има сключен договор с РЗОК, и работи по
следните клинични пътеки:

 • Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от ГИТ за лица над 18 години.
 • Оперативни процедури на хранопровод, стомах, дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години.
 • Оперативни процедури на хранопровод, стомах, дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години.
 • Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума ретроперитониума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години.
 • Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години.
 • Оперативни процедури върху апендикс.
 • Хирургични интервенции при затваряне на стомах.
 • Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство.
 • Оперативни процедури при хернии.
 • Оперативни процедури при хернии с инкарцерация.
 • Конвенционална холецистектомия.
 • Лапароскопска холецистектомия.
 • Оперативни интервенции върху екстрахепатални жлъчни пътища.
 • Оперативни процедури върху черен дроб.
 • Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест.
 • Оперативни прицедури върху панкреас и дистален холедох с голям обем и сложност.
 • Оперативни прицедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност.
 • Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години.
 • Оперативни интервенции при диабетно ходило без съдово-реконструктивни операции.
 • Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия.
 • Оперативно лечение при остър перитонит.
 • Оперативно лечение лечение на интраабдоминални абцеси.
 • Консервативно лечение при остри коремни заболявания.
 • Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани.
 • Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидна жлези, със среден обем и сложност.
 • Основно консервативно лечение при съдова недостатъчност.
 • Хирургично лечение на визпалителни процеси в областта на лицето и шията от онтогенен произход, при лица над 18 години.
 • Хирургично лечение на визпалителни процеси в областта на лицето и шията от онтогенен произход, при лица под 18 години.
 • Хирургично лечение на изгаряния II степен над 5% с хирургична обработка
  на рана.
 • Интензивно лечение при хипотермия.
 • Оперативно лечение при рани на кожата и подкожна тъкан от различно естество.
 • Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури.
 • Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност.
 • Малко оперативни процедури на таз и долен крайник.
 • Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система.
 • Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник.
 • Радикална цистектомия. Радикална простатектомия. Радикална цистопростатектомия.
 • Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперлазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи.
 • Бъбречно каменна болест: уролитиаза - ендоскопски методи на лечение.
 • Големи оперативни процедури на бъбрека и уретера за лица над 18 години.
 • Големи оперативни процедури на бъбрека и уретера за лица под 18 години.
 • Оперативни процедури върху мъжката полова система при лица над 18 год.
 • Оперативни процедури върху мъжката полова система при лица под 18 год.
 • Реконструктивни операции по медицински показания в урологията.
 • Ендоскопски процедури при обструкции на долни пикочни пътища.
 • Тежка черепномозъчна травма - оперативно лечение.
 • Тежка черепномозъчна травма консервативно поведение.
 • Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции.
 • Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми.
 • Хирургично лечение при травма на главата.
 • Периферни и черепно мозъчни нерви /екстракраниална част/ - оперативно лечение.

Медицински персонал в
ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ:

Началник отделение:
Д-р Александър Бояджиев- хирург

Д-р Георги Николов- Старши ординатор
Д-р Петранка Стойчева- хирург
Д-р Валентин Ценов- хирург
Д-р Димитър Макавеев- хирург
Д-р Кольо Рашков- хирург
Д-р Петър Петров- хирург уролог
Д-р Петър Тодоров- хирург неврохирург
Д-р Христо Георгиев- хирург съдов
Д-р Юлиян Костов- хирург
Д-р Димитър Пашов- хирург
Д-р Сашо Пушкаров- хирург ортопед травматолог
Д-р Петко Тошев- хирург ортопед травматолог

Креса Спасова- старша мед.сестра