Отделение по анестезия и интензивно лечение

Разположение

• Отделението е разположено в централния корпус на МБАЛ-Горна Оряховица, ІIІ етаж в непосредствена близост с операционния блок на Хирургично отделение.

Профил

• Отделението разполага с необходимото оборудване за лечение на клинични нарушения в жизненоважни функции на болни, включващо: екипировка за контрол на жизнените функции; извършване на рутинни изследвания за парентерални инфузии и преливане на кръв; за кардиопулмонални ресусцитация.

Капацитет

• Разполага с 6 болнични легла, разположени в 2 зали, свързани помежду си.

Отделението е оборудвано с необходимата апаратура - респиратори, кардиомонитори, дефибрилатор, анестезиологични апарати, централизирано подаване на кислород и сгъстен въздух, вакуум инсталация.
Работата в ОАИЛ е организирана така, че да се постигне ефективен мониторинг и лечение на пациентите , съобразно медицинските стандарти „Анестезиология и интензивно лечение".
Персоналът на отделението взема участие в оперативната дейност на Хирургично и Акушеро-гинекологично отделения, като подава анестезии – интубационни, венозни, спинални, комбинирани.

Специалисти

• В отделението работят:
- 5 лекари със специалност „Анестезиология и интензивно лечение";
- 9 медицински сестри.

• Началник отделение е д-р Стоян Владински – специалист анестезиолог-реаниматор – 0878 563 379

Stoyan Vladinski

Специалисти:
1. д-р Красимир Попов - специалист анестезиолог-реаниматор 

2.  д-р Емил Стоев - специалист анестезиолог-реаниматор - тел.: 0878746311

3.  д-р Донка Йорданова - специалист анестезиолог-реаниматор

4.  д-р Иванка Попйорданова - специалист анестезиолог-реаниматор

5. д-р Наташа Богданова - специалист анестезиолог-реаниматор
 

• Старша медицинска сестра: м.с. Стефка Стойнева – 0878 746 312

Stefka Stoineva

Контакти

Телефони:
- Началник отделение: 0878 563 379
- Служебен телефон ОАИЛ: 0878 746 197