Отделение по анестезия и интензивно лечение

Разположение

• Отделението е разположено в централния корпус на МБАЛ-Горна Оряховица, ІIІ етаж в непосредствена близост с операционния блок на Хирургично отделение.

Профил

• Отделението разполага с необходимото оборудване за лечение на клинични нарушения в жизненоважни функции на болни, включващо: екипировка за контрол на жизнените функции; извършване на рутинни изследвания за парентерални инфузии и преливане на кръв; за кардиопулмонални ресусцитация.

Капацитет

• Разполага с 6 болнични легла, разположени в 2 зали, свързани помежду си.

Отделението е оборудвано с необходимата апаратура - респиратори, кардиомонитори, дефибрилатор, анестезиологични апарати, централизирано подаване на кислород и сгъстен въздух, вакуум инсталация.
Работата в ОАИЛ е организирана така, че да се постигне ефективен мониторинг и лечение на пациентите , съобразно медицинските стандарти „Анестезиология и интензивно лечение".
Персоналът на отделението взема участие в оперативната дейност на Хирургично и Акушеро-гинекологично отделения, като подава анестезии – интубационни, венозни, спинални, комбинирани.

Специалисти

• В отделението работят:
- 6 лекари, 4-ма от които със специалност „Анестезиология и интензивно лечение"
- 6 медицински сестри
- 3 санитари

• Началник отделение е д-р Христо Събев – специалист анестезиолог-реаниматор – 0878746492

Завършва медицина във Висш медицински институт гр.Плевен през 1986 год.
Придобива специалност „Анестезиология и реанимация" през 1995 г.
От 1986 год. работи като анестезиолог-реаниматор в ОТОБ гр.Горна Оряховица.
От 2006 год. работи в ОАИЛ в МБАЛ „Св.Иван Рилски" ЕООД гр.Горна Оряховица, а от 2009 год. е началник отделение на ОАИЛ.
Има завършени курсове по работа с йонизиращи лъчения и анестезиология в лапароскопската и пластично-възстановителната хирургия.

Специалисти:
1. д-р Емил Стоев - специалист анестезиолог-реаниматор – 0878746311
2. д-р Емилия Кръстева - специалист анестезиолог-реаниматор – 0878746372

3. д-р Стоян Владински - специалист анестезиолог-реаниматор - 0878563379

4. д-р Петър Паньов - специалист анестезиолог-реаниматор

5. д-р Христо Велев - специализант
 

• Старша медицинска сестра: м.с. Стефка Стойнева – 0878 746 312

OAIL sestra

Контакти

Телефони:
- Началник отделение: 0878 746 492
- Служебен телефон ОАИЛ: 0878 746 197