Клинични пътеки

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина работи по следните клинични пътеки :

 

№  КП

Наименование   на   клинична    пътека

 

254 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето **
255 Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции **
256 Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обим и сложност с остатъчни проблеми за здравето **
257 Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо (хронично) вегетативно състояние
258 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система
259 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система
260 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа 
261 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия 
262 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
264 Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции
265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат 
№ Апр Наименование   на   амбулаторна  процедура
29 Поетапна  вертикализация  и  обучение в ходене