Клинични пътеки

Отделение   по хирургия работи по следните клинични пътеки :

 

№  КП

Наименование   на   клинична    пътека

 

69 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт
72 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
74 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
127 Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност
158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани
171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 
177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
179 Оперативни процедури върху апендикс
180 Хирургични интервенции за затваряне на стома
181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
182 Оперативни процедури при хернии
183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
184 Конвенционална холецистектомия
185 Лапароскопска холецистектомия 
191,1 Оперативни процедури върху далака  при  лица над 18
191,2 Оперативни процедури върху далака  при  лица под 18
192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции
194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
195 Оперативно лечение при остър перитонит
196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания
199,1 Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и новообразувания
199,2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени  новообразувания
208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми
209 Хирургично лечение при травма на главата
235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)
216 Спешни състояния в гръдната хирургия
№ Апр Наименование   на   амбулаторна  процедура
11 Консервативно  лечение на  продължителна  бъбречна колика
22 Малки  оперативни  процедури  на раменен пояс и горен крайник
23 Малки  оперативни  процедури  на таза и  долния крайник
26 Амбулаторни  хирургични  процедури