Клинични пътеки

Отделение по инфекциозни болести работи по следните клинични пътеки :

 

№  КП

Наименование   на   клинична    пътека

 

98 Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром
100 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е
101 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D
104 Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения