Клинични пътеки

Отделение по нервни болести работи по следните клинични пътеки:

 

№  КП

Наименование   на   клинична    пътека

 

50 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
51 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
52 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив
54 Диагностика и лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)
56 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви  (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми
57 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити 
61 Диагностика и лечение на мултипленна склероза 
62 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи 
63 Лечение на епилептичен статус 
64,1 Миастения гравис и миастенни синдроми при  лица над 18
67 Диагностика и лечение на паркинсонова болест
113,1 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип /диагностична/
113,2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип  с мин.престой   4дни
205 Тежка черепно - мозъчна травма - консервативно поведение
208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми
254 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето **