Информация

Разположение

• Отделението се намира на I етаж в централния корпус на МБАЛ-Горна Оряховица.

Профил

Отделението разполага с най-съвременна апаратура, позволяваща да се извърши всякакъв вид конвенционални рентгенови изследвания.

Рентгенографията е метод (диагностичен), използващ рентгенови лъчи за визуализиране на телесни структури.

Компютърен томограф (скенер)– средство за дигностика, използващо рентгенови лъчи за функционална информация на човешкото тяло.

Отделението разполага със съвременен компютърен томограф. Системата Siemens somatom CT е високотехнологичен, мощен, компактен апарат от най- ново поколение. Той е 16 -срезов и подходящ за всички стандартни и специфични процедури. Изображенията на изследваните участъци са в 3D- измерения, като се получава огромно количество информация за структурата и функцията на човешките органи, и за извършване на прецизна диагностика. За разлика от обикновените рентгенови уредби, при компютърния томограф, през тялото на пациента минава малко количество рентгенови лъчи.

Друга услуга, която предлага отделението, е измерване на костната плътност (остеоденситометрия) с компютърен томограф. Методът дава по-бързи и точни резултати, а облъчването при него е много малко.

Съществува график, чрез който се обслужват пациенти освен от стационара и такива , обслужени от Спешна медицинска помощ. Разположението в почивните дни е 24 часово.

 

Специалисти

• В отделението работи добре обучен и с необходимата квалификация медицински персонал

-  2 лекари със специалност образна диагностика;

-  6 рентгенови лаборанти;

-  1 санитар.

• Началник отделение е д-р Галя Дачева – специалист по образна диагностика - 0878 746 359


• Старши рентгенов лаборант: Николина Кирилова – 0878 746 356

 


Д-р Илиян Илиев - специалист по образна диагностика    

Контакти

• Телефони:

- Началник отделение: 0878 746 359

- Служебен телефон Отделение по образна диагностика: 0882 110 507