Информация

Разположение

• Отделението се намира на I етаж в централния корпус на МБАЛ-Горна Оряховица.

Профил

Отделението разполага с апаратура, позволяваща да се извърши всякакъв вид конвенционални рентгенови изследвания.

Рентгенографията е метод (диагностичен), използващ рентгенови лъчи за визуализиране на телесни структури.

Мамографски апарат - с много ниска доза рентгеново лъчение се наблюдават елементите, изграждащи млечната жлеза. Това е най-разпространеният метод за диагностика на заболявания на гърдата.

Компютърен томограф (скенер)– средство за дигностика, използващо рентгенови лъчи за функционална информация на човешкото тяло.

Ангиографски апарат – на който са се провеждали следните изследвания:

-         коронарография;

-         флебография;

-         стентиране;

-         балонна дилатация.

В отделението по образна диагностика се извършват и изследвания на стомашно-чревния тракт с контрастна материя и изследване на отделителната система.

Съществува график, чрез който се обслужват пациенти освен от стационара и такива , обслужени от Спешна медицинска помощ. Разположението в почивните дни е 24 часово.

Специалисти

• В отделението работи добре обучен и с необходимата квалификация медицински персонал

-  3 лекари със специалност образна диагностика;

-  6 рентгенови лаборанти;

-  1 санитар.

• Началник отделение е д-р Галя Дачева – специалист по образна диагностика - 0878 746 359


• Старши рентгенов лаборант: Николина Кирилова – 0878 746 356

 


Д-р Илиян Илиев - специалист по образна диагностика     

Д-р Ивелина Николова – специалист по образна диагностика

Контакти

• Телефони:

- Началник отделение - 0878 746 359 ; 0618 6 06 79 / 248

- Лекарски кабинет -       0618 6 06 791 / 247