Отделение по очни болести

Разположение

• Отделението е в централния корпус на МБАЛ-Горна Оряховица, ІIІ етаж.

Профил

• Очно отделение е създадено през 1962 год. , запазило е и до днес традициите на висок професионализъм в лечението и лоялност към пациентите. Отделението е с II ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Очни болести". Извършва се диагностика, консервативно и оперативно лечение на редица заболявания на окото и придатъците му.

Капацитет:

• 5 хирургични легла за активно лечение;

• 5 места за краткотраен престой.
• Операционният блок разполага с предоперационна, септична и асептична зала.
• Отделението е снабдено със съвременна апаратура , необходима за оказване на квалифицирана и ефективна помощ на пациентите.
• Извършва се консултативна и експертна дейност (освидетелстване за Общ и Очна ТЕЛК).

От 4 години приоритет на екипа е развитието на модерна висикоспециализирана очна хирургия – Операция на катаракта чрез факоемулсификация (ултразвук), поставят се меки вътреочни лещи.

От декември 2016 година в отделението е внедрен нов апарат ochno„Визалис 100“, произведен от немската компания „Цайс“. С него се извършват безболезнено и бързо факоемулсификациите, като до момента са извършени над 50. Цялата процедура трае около 15 минути.

Пациентите се насочват към отделението от личните лекари, като преди интервенцията се изследват на кабинет и се изчислява лещата. Лещите се закупуват от самите пациенти, а операцията се поема от здравната каса.

Д-р Илияна Донева, която завежда отделението уточнява, че вече не се чака „катарактата да узрее“, тъй като това всъщност е последната й фаза и тя се уплътнява, и втвърдява много. Затова офталмолозите препоръчват пациентите да идват навреме. В отделението оперират перде на окото от седем години и имат солиден опит в тези интервенции.

Специалисти

• В отделението работят:
- 2 лекари със специалност „Очни болести"
- 3 медицински сестри

• Началник отделение е д-р Илияна Донева – специалист по очни болести – 0878746353

Iliana-Doneva

Завършва медицина във Висш медицински институт гр.Плевен през 1988 год.
Придобива специалност „Очни болести" през 1996 г.

- д-р Ася Сотирофска - специалист по очни болести - 0898726647

 

• Старша медицинска сестра: м.с. Мариета Панайотова – 0878 746 355

Marieta-Panaiotova
Бакалавър „Здравни грижи";
Магистър „Стопанско управление – Здравен мениджмънт"

 

Контакти

Телефони:
- Началник отделение - 0878 746 353
- Служебен телефон Отделение по очни болести: 0878 746 502