Клинични пътеки

Отделение  по педиатрия работи по следните клинични пътеки :

 

№  КП

Наименование   на   клинична    пътека

 

32 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда 
33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения 
36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик 
38 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация
40,2 Бронхиална  астма :среднотежък и тежък пристъп  при  лица  под 18
41,2 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при  лица под 18
48 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст
49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст
78,2 Декомпенсиран захарен диабет  при  лица над 18
84 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен  пиелонефрит 
106,2 Токсоалергични реакции  при  лица под 18
111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст
107,2 Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови
113,1 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип /диагностична/
113,2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип  с мин.престой   4дни
№ Апр Наименование   на   амбулаторна  процедура
11 Консервативно  лечение на  продължителна  бъбречна колика