Информация

Разположение

• Отделението е в централния корпус на МБАЛ-Горна Оряховица, ІІ етаж.

Профил

 UNGПървият специализиран кабинет по ушно-носни-гърлени болести е разкрит в града през 1955 г. със завеждащ кабинет Д-р Радков, който е разполагал с 5 стационарни легла, помещаващи се в хирургично отделение. Нарасналите потребности в района от отоларингологична помощ довеждат до разкриването на специализирано отделение през 1962 година. В момента отделението УНГ е единственото останало в болнично заведение в област Велико Търново. То е съвременно оборудвано и в него работят доказани специалисти.

От скоро в отделението е въведен нов съвременен апарат- фибро рино фаринго ларингоскоп.   Той се ползва за преглед и диагностика, но е изключително щадящ пациента и с него се избягват болезнени процедури за диагностика. Могат да се установяват ракови образувания в носоглътката, полипи и да се поставят диагнози. Специалистите УНГ в горнооряховската болница най-често лекуват ангини, ринити, възпаление на ушите, често се изваждат и чужди тела от носа, ушите и др. Правят се и хирургични интервенции, като се работи най- масово по клиничните пътеки № 227 и 228. С фибро рино фаринго ларингоскопа може да се установи или отхвърли причина за тежко и проблемно хъркане.

Капацитет

• 6 хирургични легла за активно лечение;

• 3 места за краткотраен престой.

  • Обзаведена е операционна зала,в която се правят спешни и планови операции - тонзилектомии, аденоидектомии, полипектомии
  • Отделението е снабдено със съвременна апаратура , необходима за оказване на квалифицирана и ефективна помощ на пациентите.
  • Има оборудван аудиологичен кабинет с аудиометър за изследване на слуха.
Специалисти

• В отделението работят:

-  3 лекари със специалност „Ушно-носно-гърлени болести”

-  4 медицински сестри

-  1 санитар


 Началник отделение: д-р Атанас Атанасов – специалист по УНГ болести – тел: 0878 746 309

UNG lekar


  1. д-р Сергей Димитров - специалист по УНГ болести – 0878340
  2. д-р Иван Гонгалов - специалист по УНГ болести

Старша медицинска сестра: м.с. Еленка Рамова – 0878 746 300

UNG Ekip


 

Контакти

• Телефони:

- Началник отделение - 0878 746 309

- Лекарски кабинет, мед.сестри - 0618 6 07 01 / 167