Клинични пътеки

Отделение по УНГ болести работи по следните клинични пътеки :

 

№  КП

Наименование   на   клинична    пътека

 

113,1 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип /диагностична/
137 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност
138 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност
139 Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести
140 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести
227 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност
228 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията
229 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област
№ Апр Наименование   на   амбулаторна  процедура
18 Оперативни  процедури  в областта  на  ушите, носа и гърлото  и лицевочелюстната  област с  малък  обем  и  сложност