Първо вътрешно отделение

Разположение

• Отделението е в централния корпус на МБАЛ-Горна Оряховица, ІІ етаж.

Профил

• Първо вътрешно отделение провежда активно лечение на следните заболявания:
- гастроентерологични – лекуват се болни със заболявания на храносмилателната система, горен и долен стомашно-чревен тракт; гастрит; язва на стомаха и дуоденума; доброкачествени и злокачествени заболявания; диагностика на стомах и черва; панкреатит; заболявания на хепатобилиарната система; хроничен хепатит; чернодробна цироза и др.
- нефрологични – лекуват се заболявания на пикочо-отделителната система; бъбречна колика; хроничен и остър пиелонефрит и др.
- вътрешни болести – лекуват се основно болни с диагноза пневмония.

Капацитет

• Разполага с:
- 20 болнични легла, разпределени в 3 сектора:
– гастроентерологичен със 7 легла и II ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Гастроентерология";
- нефрологичен с 7 легла и I ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Нефрология";
- вътрешни болести с 6 легла и II ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Вътрешни болести";

- места за краткостраен престой - 2;
- кабинет на началник отделение;
- лекарски кабинет;
- манипулационна;
- кабинет старша медицинска сестра и медицински секретар.
В отделението има разкрит кабинет по Ултразвукова диагностика с нов УЗ скенер Fukuda с 2 трансдюсера за абдоминална ехография, ехография на щитовидна и млечна жлеза и възможност за доплерово изследване. Лекарите, работещи в кабинета, имат призната квалификация за Абдоминална ехография и ехография на повърхностни структури – I ниво, а един от лекарите има свидетелство за професионална квалификация по Доплерова ехография II ниво.
В ендоскопския кабинет работят 2 лекари с призната квалификационна степен за извършване на горна и долна ендоскопия I и II ниво. Кабинетът е оборудван с фиброгастроскоп Олимпия – висок клас с видеосистема, фиброколоноскоп Олимпия - среден клас с видеосистема, ректосигмоскоп.

От 2016 година в отделението е внедрен най-модерния във великотърновска област фиброгастроскоп, който съчетава диагностични с терапевтичниgastro функции.

Апаратът е производство на японската фирма „Олимпус“ и допреди пет- шест години се ползвал за бебета и деца, тъй като е много фина система, а вече и за възрастни. Той е с пълна HD- резолюция, което изключително облекчава работещите с него лекари. С апаратурата се правят ендоскопски изследвания на стомаха, хранопровода и червата, той е много полезен за ранна превенция на пациенти, наследствено обременени от онкологични гастроентерологични заболявания, освен това с него може да се осъществява безкръвна микрохирургия. Апаратурата се ползва и при изваждането на попаднали чужди тела в организма. Тя е на стойност 80 хил. лева, като част от средствата са осигурени от бюджета на Община Горна Оряховица.

Специалисти

• В отделението работят:
- 8 лекари, от които 2-ма със специалност по вътрешни болести, 2-ма със специалност вътрешни болести и гастроентерология, 1 със специалност вътрешни болести и нефрология, 1 със специалност гастроентерология и 2-ма лекари.
- 11 медицински сестри
- 3 санитари
• Началник отделение е д-р Йорданка Друмева – специалист вътрешни болести – 0878 746 287

Завършва медицина през 1982 год.
През 1988 год. придобива специалност „Вътрешни болести".
Квалификация по Абдоминална ехография и ехография на повърхностни структури I ниво и квалификация по Доплерова ехография II ниво.
Работи в Общинска болница Горна Оряховица от ноември 1982 год. в началото като участъков терапевт, ординатор в Консултативен кабинет, ординатор в Нефрологичен кабинет.
От 1997 год. работи в Първо вътрешно отделение като старши ординатор.
От 2005 год. е началник на Първо вътрешно отделение.

• Старша медицинска сестра: м.с. Теодора Бакърджиева – 0878 746 285

- д-р Любомир Костурков – специалист вътрешни болести и гастроентерология - 0878746299
- д-р Александър Даскалов - специалист вътрешни болести и гастроентерология
- д-р Доротея Люцканова – специалист вътрешни болести и нефрология – 0878746256
- д-р Виолета Минкова – специалист вътрешни болести - 0878746176

- д-р Илко Костурков - специалист гастроентерология
- д-р Венцеслав Величков – специалист вътрешни болести

- д-р Марин Маринов - специалист вътрешни болести - 0878746260

Контакти

• Телефони:
- Началник отделение - 0878 746 287
- Лекарски кабинет - 0618 6 07 01 / 215
- Медицински сестри - 0618 6 07 01 / 158