Първо вътрешно отделение

Разположение

• Отделението е в централния корпус на МБАЛ-Горна Оряховица, ІІ етаж.

Профил

• Първо вътрешно отделение провежда активно лечение на следните заболявания:
- гастроентерологични – лекуват се болни със заболявания на храносмилателната система, горен и долен стомашно-чревен тракт; гастрит; язва на стомаха и дуоденума; доброкачествени и злокачествени заболявания; диагностика на стомах и черва; панкреатит; заболявания на хепатобилиарната система; хроничен хепатит; чернодробна цироза и др.
- вътрешни болести – лекуват се основно болни с диагноза пневмония.

Капацитет

• Разполага с:
- 25 болнични легла, разпределени в 2 сектора:
– гастроентерологичен с 21 легла и II ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Гастроентерология";
- вътрешни болести с 4 легла и II ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Вътрешни болести";

- места за краткостраен престой - 2;
- кабинет на началник отделение;
- лекарски кабинет;
- манипулационна;
- кабинет старша медицинска сестра и медицински секретар.
В отделението има разкрит кабинет по Ултразвукова диагностика. Лекарите, работещи в кабинета, имат призната квалификация за Абдоминална ехография и ехография на повърхностни структури – I ниво, двама от лекарите има свидетелство за професионална квалификация по Доплерова ехография II ниво.
В ендоскопския кабинет работят 3 лекари с призната квалификационна степен за извършване на горна и долна ендоскопия I и II ниво. Кабинетът е оборудван с видеоколоноскоп и видеогастроскоп – висок клас. Той е с пълна HD- резолюция, което изключително облекчава работещите с него лекари. С апаратурата се правят ендоскопски изследвания на стомаха, хранопровода и червата, той е много полезен за ранна превенция на пациенти, наследствено обременени от онкологични гастроентерологични заболявания, освен това с него може да се осъществява безкръвна микрохирургия. Апаратурата се ползва и при изваждането на попаднали чужди тела в организма.

Специалисти

• В отделението работят:

- 5 лекари, от които 2-ма със специалност вътрешни болести, 1 със специалност вътрешни болести и гастроентерология, 1 със специалност гастроентерология и 1 специализант по гастроентерология;

- 6 медицински сестри;

- 2 медицински сестри ендоскопски кабинет;

- 1 здравен асистент.

 
• Началник отделение е д-р Илко Костурков – специалист гастроентерология, тел.: +359887813950

Ilko Kosturkov

       Д-р Илко Костурков е завършил медицина 2012г. в медицински университет Плевен. 

След това започва специализация по гастроентерология в Медицински инситут към МВР гр. София под ръководството на доц. Николовска. По време на специализаицяита си в МИ – МВР работи и върху доктурантура на тема хронични вирусни хепатити. През 2017г. придобива специалност гастроентерология към МУ-София. Оттогава до сега работи в МБАЛ Св. Иван Рилски гр. Горна Оряховица.

       Притежава сертификати по абдоминална ехография , доплер ехография , горна и долна ендоскопия. Преминал множество курсове и обучения , както в страната така и в чужбина.

       Член на Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография и Асоциация на младите хепатогастроентеролози в България.

 Извършва рутинно диагностична и терапетвтична горна и долна ендоскопия , абдоминална и доплер ехография.

       Има интереси в диагностичната и терапевтична ендоскопия (гастро и колоноскопия) – полипектомия , ендоскопска мукозна резекция , ендоскопска хемостаза , диагностиката и лечението на чернодробни заболяванния, възпалителни чревни заболявания, хранене и диететика.

       През 2019г. е избран за Лекар на годината в категория „Ти си нашето бъдеще”. От 2020г е началник на първо вътрешно отделение

 Старша медицинска сестра: Илонка Дачева Кирмагова – 0878 746 247

ilonka-kirmagova

  • д-р Йорданка Друмева - специалист вътрешни болести - 0878746287
  • д-р Любомир Костурков – специалист вътрешни болести и гастроентерология - 0878746299
  • д-р Виолета Минкова – специалист вътрешни болести - 087874617
  • д-р Станислав Ташев - лекар, специализант

Контакти

• Служебен телефон Първо вътрешно отделение: 0878 746 188
- Началник отделение - 0887 813 950