Клинични пътеки

Първо вътрешно отделение работи по следните клинични пътеки :

 

№  КП

Наименование   на   клинична    пътека

 

38 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация
39 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст
40,1 Бронхиална  астма :среднотежък и тежък пристъп  при  лица над 18
41,1 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при  лица над 18
42,1 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при  лица над 18
45 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система
68 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт
69 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт
70 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит
71 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво
72 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
74 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
75 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)
76 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания
84 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен  пиелонефрит 
№ Апр Наименование   на   амбулаторна  процедура
11 Консервативно  лечение на  продължителна  бъбречна колика
34 Ендоскопска диагностика  на  заболявания,засягащи стомашно-чревния  тракт