Второ вътрешно отделение

Разположение

• Отделението е в централния корпус на МБАЛ-Горна Оряховица, ІІ етаж.

Профил

Във Второ вътрешно отделение се осъществява дейност по медицинска специалност:

- ендокринология и болести на обмяната;

- пневмология и фтизиатрия.

Годишно през отделението преминават над 1100 болни, като за 2016 година са преминали били общо 1 131, като от тях 650 са били с пулмологични заболявания, а 481 – с ендокринологични. .

Осигурен е денонощен прием на болни със заболявания на ендокринната система – декомпенсиран захарен диабет в метаболитна декомпенсация от различно естество; захарен диабет с изчерпани инсулинови резерви за преход от перорално към инсулиново лечение; захарен диабет с усложнения, неповлияващи се от амбулаторно лечение – изявена диабетна полиневропатия; диабетна ретинопатия; диабетна нефропатия; гестационен диабет; захарен диабет с кетоацидоза, прекома, кома и хипогликемични състояния.vtoro vatrashno

Осигурен е денонощен прием на болни с белодробни заболявания – бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 години; хронична обструктивна белодробна болест; декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност; бронхиална астма – средно тежък и тежък пристъп; гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години.

Отделението разполага с необходимото оборудване за изследване и лечение на критични нарушения в жизнено важните функции на болните.

Пациентският поток през цялата година е интензивен, като средно престоят на болните в здравното заведение е между 5 и 8 дни. Пациенти идват от Община Горна Оряховица, както и от съседните общини – Златарица, Елена, Лясковец, Стражица, а и от страната. Те са насочвани от личните лекари, от ДКЦ, от специалисти или чрез Спешна помощ. Второ вътрешно отделение работи по 6 клинични пътеки.

Към отделението функционира и Диабетен център за обучение на диабетно болни. „За да бъде успешно едно лечение, трябва да се проведе обучение на достъпен език на пациента, обяснява д-р Маринова. В центъра се провежда обучение за хранителния режим, за здравословния начин на живот, за техниката за инжектиране на инжекция, за самоконтрол на диабета, за мерките при спешни състояния като кетоацедози или хипогликемии. По думите на д-р Маринова, захарният диабет е социално значимо заболяване, което не може да се излекува напълно, но може да се контролира. В отделението се провежда и функционално изследване на дишането- спирометрия. Тестът е широко разпространен при диагностиката на белодробните заболявания. Чрез него се определят функционалния капацитет при болните с тежки белодробни страдания.

 

Капацитет

• Разполага с:
- 25 болнични легла, от които 11 – ендокринологични и болести на обмяната и 14 пневмологични и фтизиатрични.
- кабинет на началник отделение
- лекарски кабинет
- манипулационна
- кабинет старша медицинска сестра и медицински секретар

Специалисти

• В отделението работят:
- 5 лекари, от които 3-ма със специалност по вътрешни болести, 1 със специалност вътрешни болести и ендокринология и болести на обмяната и 1 със специалност ендокринология и болести на обмяната.
- 7 медицински сестри
- 3 санитари

2 vatreshno lekarНачалник отделение е д-р Ели Маринова – лекар, вътрешни болести - 0878 746 190

Завършва медицина в Медицински университет гр.София през 1979 год.
Придобива специалност „Вътрешни болести" през 1985 г.
Притежава квалификация по клинична хематология и цитологична диагностика на кръвните заболявания.
От 1979 г. до 1982 г. работи като цехов терапевт в Работническа поликлиника към Районна болница гр.Горна Оряховица.
От 1983 г. работи като ординатор в Трето вътрешно отделение.
От 1997 год. е началник на Трето вътрешно отделение.

• Старша медицинска сестра: м.с. Анастасия Христова Иванова – 0878 746 339

- д-р Валентин Дончев – специалист вътрешни болести – 0878 746 460
- д-р Петя Куртева Манова – специалист вътрешни болести и ендокринология и болести на обмяната
- д-р Галияна Доксева – специалист вътрешни болести – 0878 746 191
- д-р Ренета Гонгалова – специалист по ендокринология и болести на обмяната – 0878 746 467

- д-р Стела Билчева - лекар, специализант - 0878 746 319

Контакти

• Телефони:
- Началник отделение - 0878 746 190
- Служебен телефон Второ вътрешно отделение: 0878 746 401