Ценоразпис

 

ЦЕНОРАЗПИС НА ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

 

     На основание чл. 81, ал.2, т.4, чл.86, ал.2, т.5 от Закона за здравето, чл. 98, ал.1 от   ЗЛЗ   и във връзка с оказване на медицинска помощ по избор на пациенти и на лица  с прекъснати здравноосигурителни права.

Изтеглете: