СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

 

 
Качествени показатели на стационара
от   01/01/2018 00:00 до 01/01/2019 00:00
 
Отделение Ср. бр. легла Легл. дни Изпълн. в дни Норм. използв. Изпълн. в проц. Прем. болни Оборот на легла Изписани Починали Болн. летал. Среден престой
                       
ОБЩО 212 45223 213.32 365 58.44 9805 46.25 9566 170 1.75 4.61

 

През 2018 г. в лечебното заведение няма регистрирани Вътреболнични инфекции /ВБИ/ . Налице е бил един случай със съмнение за ВБИ, като са направени микробиологични изследвания, които са били отрицателни.