Новини

Началнкиът на УНГ отделението д-р Стоян Стоянов защити докторска дисертация

34Началникът на УНГ- отделението в МБАЛ д-р Стоян Стоянов на 6 юни т.г. защити докторска дисертация на тема "Клинико-епидемиологични, прогностични и диагностични методи на преживяемост при плоскоклетъчни хипофарингеални карциноми" в УМБАЛ "Царица Йоана - ИСУЛ" в София.
 
Научната разработка на д-р Стоянов е продължение на дългогодишния му изследователски опит за периода 2000-2019 г. В дисертацията той набляга основно на преживяемостта на пациенти с хипофарингеални карциноми ( злокачествени тумори в областта на гърлото, хипофаринкса) . Случаите у нас, макар и сравнително редки - около 70 новорегистрирани годишно, се характеризират с късно диагностициране, агресивно развитие на заболяването и много малка продължителност на живота на пациента.
 
Д-р Стоянов е първият специалист в МБАЛ в Горна Оряховица, който е доктор на медицинските науки, като той пожелава и на други свои колеги да повишават квалификацията си и да се развиват на научното поприще.