Новини

ЕКГ стрес-тест система с велоергометър ще изследва пациенти със сърдечни проблеми

1-1ЕКГ стрес-тест система с велоергометър, която извършва сърдечно-съдов тест с натоварване, е въведена от седмица във Второ вътрешно отделение на МБАЛ в Горна Оряховица. Чрез този кардиологичен тест се определя способността на сърцето да реагира на натоварване в контролирана клинична среда. В случая чрез велосипеден ергометър, който води до повишена физическа активност, се постига натоварването и чрез ЕКГ в реално време се проследяват сърдечната честота и артериалното налягане.
"При тестване на пациента, целта е да се достигне 80% от максималната за възрастта сърдечна честота. Чрез натоварването се увеличава кислородната консумация на сърцето", обяснява кардилогът д-р Атанас Ковачев.
ЕКГ стрес-тест системата ще е в помощ на кардиолозите за установяване дали е налице адекватен приток на кръв към сърцето по време на нарастващото натоварване, за диагностициране на исхемична болест на сърцето, за проследяване ефикасността на лечението при някои сърдечни заболявания, за установяване на проблеми със сърдечния ритъм (аритмии), за определяне на подходящо време за сърдечна операция и насочване на пациента (например клапно протезиране), за проследяване на ефекта от направени сърдечни интервенции, за оценка на функцията на сърдечните клапи.
"При положителен резултат от теста, пациентът се насочва към изследване чрез коронарография. Целта е да се обективизира физическия капацитет на изследваното сърце", посочва още д-р Ковачев. Основна целева група от изследваните е тази на пациентите с исхемична болест, на пациенти със стеноза на коронарните артерии, особено тези с многоклонова коронарна болест, при която са засегнати повече от една коронарни артерии, посочва още д-р Ковачев.
Стрес-тест системата с велоергометър Kettler е с цифров 12-канален ЕКГ апарат. Тя позволява свободно движение или въртене на пациента, работи без смущения при провеждане на проби с натоварване, дава пълна обработка на параметрите на ЕКГ в реално време с оперативно отразяване на голям брой обективни числови параметри, осигурява непрекъсната регистрация на 12 ЕКГ канала по време на теста и др.