Обществени поръчки

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Доставка на лекарствени продукти съгласно Рамково споразумение №РД-11-164/29.03.2021 г. 31.03.2021г. 1093
Доставка на лекарствени продукти съгласно Рамково споразумение №РД-11-163/29.03.2021 г. 31.03.2021г. 1084
Доставка на лекарствени продукти съгласно Рамково споразумение №РД-11-158/26.03.2021 г. 31.03.2021г. 1062
Доставка на лекарствени продукти съгласно Рамково споразумение №РД-11-151/19.03.2021 г. 31.03.2021г. 1249
Доставка на лекарствени продукти съгласно Рамково споразумение №РД-11-102/25.02.2021 г. 10.03.2021г. 1121
Доставка на лекарствени продукти съгласно Рамково споразумение №РД-11-110/01.03.2021 г. 10.03.2021г. 1083
Доставка на лекарствени продукти съгласно Рамково споразумение №РД-11-62/01.02.2021 г. 10.02.2021г. 1126
Доставка на лекарствени продукти съгласно Рамково споразумение №РД-11-54/28.01.2021 г. 09.02.2021г. 1049
Доставка на лекарствени продукти съгласно Рамково споразумение №РД-11-55/28.01.2021 г. 09.02.2021г. 1078
Доставка на хранителни продукти по 6 /шест/ обособени позиции 11.06.2020г. 1602
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия по 3 /три/ обособени позиции 17.03.2020г. 2420
Доставка на природен газ за отопление на сградата на лечебното заведение, за срок от 3 години 10.10.2019г. 1358
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за 2020 година 03.10.2019г. 2297
Доставка на хляб, тестени изделия и консерви 11.07.2019г. 2262
Доставка на хранителни продукти чрез събиране на оферти с обява 18.06.2019г. 2543
Открита процедура за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия 11.03.2019г. 3957
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група 04.09.2018г. 3096
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 13.07.2018г. 2581
Доставка на медицинска апаратура чрез събиране на оферти с обява 19.03.2018г. 3522
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на лечебното заведение 08.03.2018г. 4707