Трето вътрешно отделение

Разположение

• Отделението е в централния корпус на МБАЛ-Горна Оряховица, ІІ етаж.

Профил

• Трето вътрешно отделение провежда активно лечение на следните заболявания:
- кардиологични – лекуват се болни с ритъмни и проводни нарушения; остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност; нестабилна форма на ангина пекторис.
- вътрешни болести – лекуват се предимно болни с пневмония.
Отделението е с II ниво на компетентност по Вътрешни болести и I ниво на компетентност по кардиология.
Годишно в отделението се лекуват между 1200 – 1300 болни.
Отделението е оборудвано с електрокардиограф, ехокардиограф, холтер за 24 ч., ЕКГ мониториране, велоергометър.

Капацитет

• Разполага с:
- 22 болнични легла, от които:

– кардиологични - 16;

– интензивни кардиологични - 2;

- терапевтични - 4;

- терапевтични легла за продължително лечение - 3;
- кабинет на началник отделение;
- лекарски кабинет;
- манипулационна;
- кабинет старша медицинска сестра и медицински секретар.

Специалисти

• В отделението работят:
- 6 лекари, от които 3-ма със специалност по вътрешни болести, 1 със специалност вътрешни болести и кардиология, 1 лекар с вътрешни болести и специализант по кардиология и 1 лекар.
- 5 медицински сестри

• И.д.началник отделение е д-р Ели Маринова – специалист вътрешни болести - 0878 746 190

• Старша медицинска сестра: м.с. Таня Маринова – 0878 746 266

sestra1

Лекарите са:

- д-р Гинка Маринова - специалист вътрешни болести и кардиология - 0878 746 336;
- д-р Петър Йорданов – специалист вътрешни болести – 0878 746 185;
- д-р Даниела Калинова - лекар – 0878 746 170;
- д-р Атанас Ковачев – специалист вътрешни болести и специализант по кардиология – 0878 746 435;
- д-р Сергей Иванов – лекар

Контакти

• Телефони:
- Началник отделение - 0878 746 190
- Служебен телефон Трето вътрешно отделение - 0878 746 396