Болнична аптека

МБАЛ «Св.Иван Рилски» ЕООД гр.Горна Оряховица разполага с добре оборудвана болнична аптека, разположена на площ от 170 кв.м. Това е звеното в болницата, което осигурява, съхранява и отпуска по лекарствени листове лекарства, медицински консумативи и санитарно-хигиенни материали, необходими за осъществяване на лечения процес.

 Болничната аптека разполага със специализиран софтуер, свързан с общата информационна система на лечебното заведение, която позволява изписването и остойностяването на лекарствата по История на заболяването на пациентите и се извършва в реално време.


Управител аптека: маг.фарм. Бисер Белчев

upravitel apteka

Завършил е «Фармацевтичен факултет» на Медицински университет гр.София през 1990 год.

От 1990 год. работи в «Аптечно управление» гр.Велико Търново

От 1998 год. е уптавител на Болнична аптека в МБАЛ «Св.Иван Рилски» ЕООД гр.Горна Оряховица


Контакти

- Управител Болнична аптека: 0878 746 402

- Служебен телефон Болнична аптека: 0878 746 227

Apteka ekip