Клинични пътеки

Отделение по акушерство и гинекология работи по следните клинични пътеки

 

№  КП

Наименование   на   клинична    пътека

 

1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск
2 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск
3 Оперативни процедури за задържане на бременност
4,1 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 13 г.с.включително
4,2 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 г.с.до 26г.с. на плода
5 Раждане
6 Грижи за здраво новородено дете 
7 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
9 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест 
84 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен  пиелонефрит 
160 Нерадикално отстраняване на матката
162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената
165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 
166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
169 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
170 Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването