ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ В БОЛНИЦАТА И ЗАПИСВАНЕ В ЛИСТА ЗА ЧАКАЩИТЕ - ТЕЛ.: 0618 60679 - БОЛНИЧНА РЕГИСТРАТУРА.