Новини

Увеличават се случаите на онкологични заболявания в УНГ- отделението

33Увеличава се онкологичната дейност в УНГ - отделението в болницата в Горна Оряховица, информира началникът му д-р Стоян Стоянов. През последните две седмици са регистрирани два случая на носно- гърлени онкологични заболявания. За двете години, откакто ръководи отделението, д-р Стоянов е регистрирал повече от 20 случая на онкологични заболявания.

"Случаите се диагностицират на място и се доуточняват от началника на отделението в лаборатория в София. Д-р Стоянов си партнира с хабилитирани лица от Пато- хистологичното отделение в УСБАЛ по онкология в София, където е работил преди години.

"По отношение оперативното повлияване на тези случаи - те се оперират в отделението в болницата в Горна Оряховица или според повишена сложност и тежест, пациентите се хоспитализират в структуро-определящите звена в София и Пловдив", допълва началникът на единственото УНГ - отделение в областта, който е работил през целия си живот в тях и е в основата на лечебно- диагностичния процес. Част от пациентите се подлагат и на лъчетерапия в Комплексния онкологичен център във Велико Търново.